Program


Tirsdag 22. oktober


08.30: Registrering

09.00: Introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi
Intro til dagen og velkommen med Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør.

10.15: Pause

10.33: Traumeforståelse med fokus på det autonome kompasset

11.45: Lunsj

12.45: Traumeforståelse med fokus på det limbiske kompasset

13.45: Pause

14.05: Traumeforståelse med fokus på det prefrontale kompasse

15.00: Avslutning

Onsdag 23. oktober


09.00: Hva gjør vi? Den neuroaffektive caseanalyse – «What Works for Whom?

10.15: Pause

10.35: Fra vurdering til intervensjon på det autonome nivået

11.45: Lunsj

12.45: Fra vurdering til intervensjon på det limbiske nivået

13.45: Pause

14.05: Fra vurdering til intervensjon på det prefrontale nivå og integrasjon

15.00: Avslutning