Program


Tirsdag 22. oktober


08.30: Registrering

09.00: Oppstart
Intro til dagen og velkommen med Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør.

09.15: Introduktion til Neuroaffektiv utviklingspsykologi

10.15: Pause

10.30: Traumeforståelse ut fra neuroaffektiv utviklingspsykologi
Manglende emosjonel utvikling, regression på grunn av stressbelasning og PTSD/traumatisk dissociation.

11.45: Lunsj

12.45: Den treenige hjerne og introduksjon til kompassene

13.45: Pause

14.00: Introduksjon til de neuroaffektive kompassene

15.00: Avslutning

Onsdag 23. oktober


09.00: Oppsumering fra dagen før og anvendelse av de neuroaffektive kompasser i praksis

10.00: Pause

10.15: Den neuroaffektive caseanalyse – «What Works for Whom?»

11.45: Lunsj

12.45: Fra vurdering til intervensjon

15.00: Avslutning