Program


Torsdag 11. april


10.00: Bakgrunn for fagområdet Folkehelse og Livsmestring
Ability spotting

12.00: Lunsj

12.30: Utdanningens oppgave
PERMA og LINK

16.00: Slutt

Fredag 12. april


09.00: Jeg er metoden
Lag ei LINK-økt

11.30: Lunsj

12.00: Klima for vekst
Trygghet, Relasjon, Regulering og håndtering, Lek

15.00: Slutt