Program


Mandag 16. september


10.00: Hvorfor jobbe med livsmestring i skole og barnehage
Ability spotting

12.00: Lunsj

12.30: Utdanningens oppgave
PERMA og LINK

16.00: Slutt

Tirsdag 17. september


09.00: Jeg er metoden
Lag ei LINK-økt

11.30: Lunsj

12.00: Klima for vekst
Trygghet, Relasjon, Regulering og håndtering, Lek

15.00: Slutt