Program


Onsdag 04. september


09:00: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse

11:45: Lunsj

12:30: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse

13:00: «Meg og Mamma»

15:00: Avsluttes

Torsdag 05. september


09:00: Traumebevisst praksis- Regulere, relatere og reflektere. Tilstedeværelse og lekenhet i arbeid med traumatiserte.

11:45: Lunsj

12:30: Fra fragmenter til helhet og mening

15:00: Avsluttes