Program


Fredag 22. mars


09.00: Registrering (kaffe/te)

09.30: Åpning av dagen
Praktisk informasjon og presentasjon. Kort om AIM prosjektet i UK og i Norge. Definisjoner.

10.15: Pause

10.30: Grunnleggende fagkunnskap om SSA blant barn og ungdom

11.15: Pause

11.30: Forts. grunnleggende fagkunnskap

12.30: Lunsj

13.15: Trafikklys - verktøyet.
Praksisøvelse

14.00: Gjennomgang av praksisøvelse

14.45: Oppsummering og avslutning

15.00: Slutt