Program


Onsdag 10. april


09:00: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse
v/Barnepsykolog Anette Andersen og Spesialrådgiver Pål Solhaug

11:45: Lunsj

12:30: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse
v/Barnepsykolog Anette Andersen og Spesialrådgiver Pål Solhaug

13:00: «Meg og Mamma»
v/Teater Avvik

15:00: Avsluttes

Torsdag 11. april


09:00: Traumebevisst praksis- Regulere, relatere og reflektere. Tilstedeværelse og lekenhet i arbeid med traumatiserte.
v/Barnepsykolog Anette Andersen og Spesialrådgiver Pål Solhaug

11:45: Lunsj

12:30: Fra fragmenter til helhet og mening
v/Barnepsykolog Mari K. Bræin, RVTS Øst

15:00: Avsluttes