Program


Fredag 07. desember


10:00: Hva er en veteran og hva er din rolle som veterankontakt?

10:45: Belastninger i utenlandstjeneste

11:15: Stressmestring: Strategier og SMART-app

11:45: Lunsj

12:30: Hvordan møte veteraner som strever

13:30: Familie før, under og etter tjeneste

14:15: Tilrettelegging og hjelpetiltak i din kommune

15:00: Oppsummering