Program


Torsdag 08. november


08:30: Registrering, kaffe, te

09:00: Åpning ved Ivar Kjellevik, Senterleder ved RVTS Sør, og introduksjon av Shabana Rehman, leder Født Fri og konferansier Sven Henriksen ønsker velkommen.

09:10: Rania Jalal Al-Nahi, prosjektleder Født Fri. Personlig historie – møte med sosial kontroll i moskémiljø i voksen alder

09:25: Personlig historie – om å bryte ut av et lukket trossamfunn og et miljø med sterk sosial kontroll
Ramona Kvien Solgaard

09:45: Hina Qazi, foredragsholder. Personlig historie – en oppvekst med sosial kontroll

10:25: Pause

10:40: Thee Yezen, daglig leder i Salam. Om å være skeiv muslim og bli dratt mellom mange ulike krysningspunkt

10:55: Syrisk musikkinnslag
Mohamed Fadel Kuj, Aamer Harata

11:15: Saynab Mikalsen fra SEIF, selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Kamp mot sosial kontroll og om å være en av pionerene i kampen mot kontrollen

11:35: Politets håndtering av straffesaker med innslag av negativ sosial kontroll
Einar Skarpeid, Agder politidistrik.

12:00: Lunsj, kaffe, te, mineralvann

12:45: Syrisk musikkinnslag
Mohamed Fadel Kuj, Aamer Harata

12:55: Ekspertpanel. Kari Halstensen, psykolog ved Modum Bad. Hvordan mennesker blir påvirket gjennom hele livsløpet når man blir utsatt for negativ sosial kontroll

13:20: Hilde Langvann, Hjelpekilden – Om hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

13:45: Linn Iren Engemyr: prosjekt frihet –et undervisningsopplegg som skal forebygge mobbing og sosial kontroll ved voksenopplæringer.

14:05: Pause

14:20: Paul Omar, samfunnsdebattant. Om å vokse opp i Smiths Venner og bryte ut av miljøet.

14:30: Panelsamtale og refleksjon om sosial kontroll: Hvordan jobber vi lokalt?
Moderator: Shabana Rehman.
Spørsmål og tenkning rundt:
- Hvordan løser man problemet «sosial kontroll»?
- Skyldes sosial kontroll kultur, religion eller begge deler?
- Er politikere og tjenesteapparatet for feige i møtet med sosial kontroll?


15:10: Kulturelt innslag

15:20: Avsluttende ord for konferansen