Program


Fredag 09. november


08:30: Registrering begynner

09:00: Velkommen
Kort intro v/Omar Sadiq (Plattform), Ivar Kjellevik (RVTS Sør) og Lars Lyster (RVTS Øst)

09:15: Deeyah Khan
Om hennes møter med høyre ekstremister

11:30: Lunch

12:15: Kimmie Åhlen
Om veien inn og veien ut av voldelig ekstremisme

13:45: Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP)
v/ Johan Berntsen og Ingunn Holme
”Alle trenger å ha en plass i noens hjerte.”


13.30: Musikk
v/Muhammad Fadel Kujvi og Aamer Harata

14:15: Deeyah Khans film: “White Right: Meeting the enemy”

14:15: Pause

15:30: Slutt