Program


Tirsdag 11. september


09:00: Velkommen og intro v/Studentaksjonen og RVTS Sør

09:15: Arne Strand: «Afghanistan: Den lange konflikten, framtidshåp og utfordringer»
Arne Strand er seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Direktør for U4 Anti-korruptions Ressurs Senteret. På 80 og 90-tallet ledet Strand norske NGOer sitt arbeid i Afghanistan og Pakistan. Han ledet senere PRIO sitt Kypros kontor. Strand har bred forskingserfaring innen humanitær bistand og utviklingsstøtte, inkludert migrasjon, kvinners forhold, rett til utvikling og fredsskaping.

11:30: Lunsj
(Ikke inkludert)

12:15: Musikkinnslag v/Muhammad Fadel Kuji og Aamer Harata

12:30: Bjørn Tore Godal: «Norge i Afghanistan 2001-2014 med hovedvekt på utvikling og bistand»
Bjørn Tore Godal er tidligere utenriksminister, forsvarsminister og handelsminister. Godal var ambassadør til Tyskland 2003-2007 og leder for Afghanistanutvalget 2015-2016.

14:15: Avslutning v/Studentaksjonen
Slutt 14:30