Program


Tirsdag 18. september


08:30: Registrering med kaffe

09:00: Velkommen - PåFyll 2
RVTS Sør

10:00: Til inspirasjon om hjelpearbeid
Tom Åge Myhren

12:00: Lunsj

13:00: Hjelpebehov i og etter kriser
Siri Thorsen, NKVTS

14:15: Erfaringer fra kriseteam i Vestfold
Elisabeth Kehlet og bruker

15:00: Oppsummering og avslutning av dagen
RVTS sør

15:30: Slutt

Onsdag 19. september


09:00: Velkommen – om dagen
RVTS Sør

09:15: Vi jobber med Påfyll 2

11:45: Lunsj

11.00: Kulturelt mangfold, opptak av samtale
v/Wafaa, Adiam og Gunnar Eide

12:45: Etterlatte etter selvmord – i et ungdomsperspektiv
Veronica Poer

13:45: Barn i sorg og kriser
v/Anne Kirsti Ruud, Nic Waal-institutt

15:15: Oppsummering og avslutning
RVTS sør

15:30: Slutt