Program


09:30 - 10:00

Registrering, kaffe


10:00 - 10:45
Litt praktisk og presentasjon
  • V27 - klinisk ressursenhet for BUPer i Helse Vest
  • Kort om AIM prosjektet i UK og i Norge
  • Definisjoner

10:45 - 11:00
Pause


11:00 - 11:45
Grunnleggende fagkunnskaper om SSA blant barn/ungdom


11:45 - 12:00
Pause


12:00 - 12:45
Forts. grunnleggende fagkunnskap
Nivådifferensiering av kunnskap, verktøy og behandling/intervensjoner


12:45 - 13:15 
Lunsj


13:15 - 14:00
Kort om ERASOR verktøyet og AIM2
  • Trafikklys - verktøyet
  • Praksisøvelse

14:00 - 14:15
Pause


14:15 - 15:00
Gjennomgang praksis øvelse
Hva gjør vi når SSA er oppdaget i en sak?


15:00 - 15:15
Pause


15:15 - 15:45
Oppsummering og evaluering