Påmelding

15 ledige plasser
Påmeldingsfrist:
21.10.2019
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: Gratis. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.


Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen, 21. oktober 2019.
Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.


Ved spørsmål ang. kurset, ta kontakt med Pernille Lavoll Baade.
E-post: Pernille Lavoll Baade - tlf. 959 47 197


Påmeldingsfristen er ute!


Sett deg på venteliste


Er jeg påmeldt?