Påmelding

19 ledige plasser
Påmeldingsfrist:
17.11.2019
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: Kurs og opphold er gratis, men faktureres med 1000kr dersom man ikke dukker opp. Reise dekkes av kursdeltaker.


Konferansen har 100 plasser, og invitasjonen går ut til krisesentre, overgrepsmottak og SMSO/SMISO. I første omgang tilbyr vi en plass pr senter. Når vi ser hvor mange som melder seg på, vet vi om vi kan åpne opp for flere plasser pr senter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer dersom flere personer fra samme senter melder seg på.

Dersom du ønsker å bli med på en 75 minutters gratis omvisning på Nobels Fredssenter søndag 24.november, må du melde deg på her.

Har du andre spørsmå kan du kontakte Pernille Lavoll Baade: pernille.lavoll.baade@rvtssor.no


Påmeldingsfristen er ute!


Sett deg på venteliste


Er jeg påmeldt?