Påmelding

15 ledige plasser
Påmeldingsfrist:
29.08.2019
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: Gratis


Kontaktperson: Øyvind Dåsvatn, spesialrådgiver ved RVTS Sør, oyvind.dasvatn@rvtssor.no, tlf 977 11 651

Pris: Det beregnes ikke kursavgift til dette kurset


Påmeldingsfristen er ute!


Sett deg på venteliste


Er jeg påmeldt?