Påmelding

16 ledige plasser
Påmeldingsfrist:
07.12.2018


Kontaktperson: Øyvind Dåsvatn, spesialrådgiver ved RVTS Sør, oyvind.dasvatn@rvtssor.no, tlf 97711651

Pris: Det beregnes ikke kursavgift til dette kurset


Påmeldingsfristen er ute!Er jeg påmeldt?