Påmelding

25 ledige plasser
Påmeldingsfrist:
14.09.2018
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: 1.300 kr


Påmelding er bindene.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Trine Stomnås, mobil 98 60 69 61, epost: trine.stomnas@rvtssor.no


Påmeldingsfristen er ute!


Sett deg på venteliste


Er jeg påmeldt?