Påmelding

2 ledige plasser
Påmeldingsfrist:
07.09.2017
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: Kurset er gratis, men reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager.


Ved spørsmål, kontakt: Anders Dovran, e-post: Anders.Dovran@bufetat.no


Påmeldingsfristen er ute!


Sett deg på venteliste


Er jeg påmeldt?