Påmelding

Pris: Kr. 2.500,- for hele kursrekken. For deltakere utenfor SSHF kommer et tillegg på kr. 500,- pr. veiledningsdag mellom samlingene.Det er ingen ledige plasser!
Er jeg påmeldt?