Overnatting


Samlingen foregår på Sundvolden hotell, Dronningsveien 2, 3135 Krokkleiva. sundvolden.no, telefon 32 16 2100. epost:sundvolden@sundvolden.no


Deltakeren må selv bestille overnatting direkte til hotellet. Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. RVTS Sør har  fått pris på kr. 890,- pr person, oppgi dette ved bestilling..