Fra sunn til usunn seksualitet

Farris Bad, Larvik

Sted:
Farris Bad, Larvik

Dato:
8. oktober 2020

Deltakerpris:
600,- inkl. lunsj. Inkluderer ikke overnatting

Påmeldingsfrist:
10. september 2020

Arbeid med barn og unge med skadelig seksuell atferd

RVTS Sør og RVTS Øst inviterer til dagskurs på Farris Bad om problematisk og skadelig seksuell atferd.
Dette er et innføringskurs for deg som jobber med barn og unge.

Kurset starter med et fokus på den sunne og gode seksualiteten og hvor viktig det er å støtte barn og unge i deres seksuelle utvikling. Vi inkluderer også LHBTIQ+B-gruppen. Vi ser på bruk av internett og hva slags påvirkning pornografi kan ha på unges seksuelle utvikling. Hovedfokus på kurset er problematisk og skadelig seksualitet hos barn og unge. Vi går gjennom definisjon, og ser på omfang, hvem som er utsatt og hvem som er utøver, samt hvordan prognosene er.

Deltakerne gjøres kjent med Trafikklyset" Seksualitet hos barn og ungdom, en guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring.
I tillegg presenteres andre nyttige verktøy som kan brukes i arbeidet med dette temaet.

Kurset inneholder følgende temaer:
- Sunn og god seksualitet og hvorfor det er viktig at vi støtter barn og ungdom i deres seksuelle utvikling. Her inkluderer vi også LHBTIQ+B-gruppen.
- Internett og porno
- Definisjon av skadelig seksualitet. Omfang, hvem er utsatte og utøvere, hvordan er prognosene
- Gjennomgang av trafikklyset. Øvelse i grupper
- Nyttige verktøy for å kunne jobbe med temaet

Målgruppe:
Alle som jobber med barn og unge.
Ansatte i skole og barnehage, barneverntjeneste, familievernet, PP-tjeneste, spesialisthelsetjenesten (Bup), politiet, krisesenter, kriminalomsorgen, konfliktrådet, Statens Barnehus, Sentre mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), NAV og flere.

Overnatting

Hotellrom er IKKE inkludert i prisen. Dette må du selv bestille.

Rombestilling skal gå direkte til hotellet HER eller på tlf. 33 19 60 00
Mail: booking@farrisbad.no

Forelesere


Christian Lunde-HanssenPsykologspesialist i RVTS Øst

Odd Kenneth  Hillesund
Odd Kenneth HillesundSpesialrådgiver i RVTS Sør

Pernille Lavoll Baade
Pernille Lavoll BaadeSpesialrådgiver i RVTS Sør

Torsdag 08. oktober

09.30
Registrering, kaffe og te

10.00
Innføring og arbeid med temaer

12.00
Lunsj

13.00
Innføring og arbeid med temaer forts.

16.00
Slutter

Påmelding