Tenk tanken

Farris bad

Sted:
Farris bad

Dato:
12. februar - 13. februar 2020

Deltakerpris:
1500

Påmeldingsfrist:
29. januar 2020

En inspirasjonsfestival fra plan til handling

Velkommen til 

Tenk tanken 

- en inspirasjonsfestival fra plan til handling!


Presentasjoner:

Bamble Kommune
Birkenes Kommune
Astrid Sandmoe - NKVTS
Anette Andersen - Redde barn leker ikke
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenteret for kriminalitetsutsatte
RVTS Sør og verdenskafe
Heidi Tanum - Krisesenteret i Vestfold

RVTS Sør, Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer kommunene til en todagersfestival om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er alvorlige brudd på menneskerettighetene og angår oss alle.

Regjeringens «Opptrappingsplan mot vold og overgrep» har som mål å redusere forekomsten av vold i nære relasjoner. Økt kompetanse i alle sektorer og tjenester vil sikre at volden blir oppdaget og stoppet. Planen viser til offentlige virksomheters særskilte ansvar for å bekjempe vold og overgrep og for å etablere gode samarbeidsstrukturer på tvers av tjenester og sektorer.

Velkommen til en spennende festival der faglig innhold, kreative prosesser og langsiktige visjoner blandes sammen med kulturelle innslag. Rune Andersen viser eksklusivt hele "Lykkeliten" - forestillingen som både er ærlig, rystende og humoristisk.


Formålet:
Gjennom å belyse, berøre og bevege ønsker vi å inspirere kommunene til økt innsats innenfor vold og overgrep som angår oss alle. En god handlingsplan er et nyttig verktøy for å nå målet om å redusere forekomsten av vold og overgrep. 


Målgruppe:
Ansatte i kommunene med leder- eller beslutningskompetanse, samt andre som arbeider i fagfeltet i Agder, Vestfold og Telemark og Buskerud. Vi ønsker også å invitere andre relevante samarbeidspartnere for kommunene i det voldsforebyggende arbeidet. Vi ønsker bred deltakelse, og forbeholder oss retten til å sikre at så mange kommuner og arbeidsplasser som mulig blir representert.

Overnatting

Ved påmelding blir du automatisk tildelt enkeltrom på Farris bad. Du trenger ikke kontakte hotellet da dette er ivaretatt av RVTS Sør.

Alle som bor på Farris Bad har fri entre til deres fantastiske spaanlegg.

Inn- og utsjekk:
Rommene vil være klare for innsjekking fra kl 16.00 ankomstdagen. Utsjekk avreisedagen må skje innen kl. 12.00.

For mer informasjon om hotellet: www.farrisbad.no

Forelesere


Anette Andersen
Anette AndersenPsykologspesialist i RVTS Sør.

Monika Svendsen
Monika SvendsenRådgiver Støttesenter for kriminalitetsutsatte ved Felles enhet forebygging Sør-Øst politidistrikt.

Helene Kløcker
Helene KløckerRådgiver fag- og tiltaksutvikling på Stine Sofie Stiftelsen.

Rune  Andersen
Rune Andersen"Lykkeliten" - en ærlig, rystende og humoristisk forestilling.

Astrid Sandmoe
Astrid SandmoeDr.philos og forfatter av "Kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner"

Lise Marit Håvemoen
Lise Marit HåvemoenSLT-koordinator i Lillesand kommune

Gina Thorbjørnsen
Gina ThorbjørnsenVirksomhetsleder for Oppvekst og konstituert kommunalsjef for Kultur og oppvekst i Bamble kommune.

Heidi Tanum
Heidi TanumLeder Stiftelsen krisesenteret i Vestfold.

Terje Bakken
Terje BakkenEnhetsleder ressurssenteret i Birkenes kommune

Onsdag 12. februar

10:00
Registrering

10:30
Åpning og innledning

11:00
«En bedre hverdag for volds- og overgrepsutsatte barn. Hvordan bryte voldsarven?"
Presentasjon av prosjektet "Helhetlig ivaretagelsesmodell" som handler om bedre ivaretakelse av voldsutsatte barn. Hvordan kan kommunene gi de voldsutsatte barna en mulighet til å klare livet der de bor? ved Helene Kløcker, Stine Sofie Stiftelsen, og Lise Marit Håvemoen, Lillesand kommune.

12:00
Lunsj

13:00
«Støtte hele veien - fra politianmeldelse til saken er avgjort»
Hvordan bruke støttesenteret? ved Monika Svendsen, rådgiver Støttesenter for kriminalitetsutsatte, Felles enhet forebygging Sør-Øst politidistrikt.

14:00
«Fra krenkelse til håp»
Krisesenteret som samarbeidspartner for kommunene v/Heidi Tanum, leder krisesenteret i Vestfold.

15:00
Pause m/enkel servering

15:30
"Lykkeliten" med Rune Andersen
Forestilling i Bølgen Kulturhus, like ved Farris Bad
En ærlig, rystende og humoristisk forestilling som beveger seg mellom det hylende morsomme og det beksvarte mørke.

17:00
Egentid til å slappe av, mingle, benytte spa-anlegget eller ta en rusletur.

19:30
Felles treretters middag

Torsdag 13. februar

09:00
«Redde barn (og voksne) leker ikke»
Lek i et nevrobiologisk perspektiv ved Anette Andersen, RVTS Sør.

09:30
«Vold i et livsløpsperspektiv»
Fra vold mot de aller yngste til vold på sykehjemmet. Hva viser forskning, og hva trenger vi å vite mere om?
Ved Astrid Sandmoe, forsker ved NKVTS.

10:00
"Kommunale handlingsplaner, et verktøy for kommunene"
Presentasjon av rapport om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner ved Astrid Sandmoe, forsker ved NKVTS.

10:30
Pause

10:45
"En levende handlingsplan"
Sinnemestring - en del av kommunens planarbeid? ved Terje Bakken, Birkenes kommune.
Erfaringer fra planarbeid i Bamle kommune ved Gina Thorbjørnsen.

11.45
Lunsj

12.30
Verdenskafè
I denne økta blir det mulighet for å dele erfaringer, bli bedre kjent med hverandre og la seg inspirere til videre arbeid lokalt.

14:30
Kort oppsummering og takk for nå

15:00
Hjemreise

Påmelding

Pris: 1.500 inkluderer konferanse og forestillingen "Lykkeliten", samt overnatting og alle måltider. 

Reise dekkes av deltaker. 

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen, 29. januar.  Målgruppen er ansatte i kommunene med leder- eller beslutningskompetanse, samt andre som jobber i fagfeltet. Vi inviterer også andre samarbeidspartnere for kommunene i det voldsforebyggende arbeidet.


Meld fra i kommentarfeltet om du har allergier eller andre hensyn vi bør være oppmerksomme på.

For spørsmål ta kontakt med oyvind.dasvatn@rvtssor.no