Vold i nære relasjoner

Radisson Blu Caledonien hotel i Kristiansand

Sted:
Radisson Blu Caledonien hotel i Kristiansand

Dato:
10. desember 2019

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
26. november 2019

Konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

RVTS Sør har i år fått oppdraget med å arrangere konferansen om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Hovedmålsettingen med konferansen er å vise fram de gode modellene for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, slik at man kan lære av, og være til inspirasjon, for hverandre.

Konferansen gjennomføres på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

Målgruppe:
Alle som har en jobb hvor de møter mennesker utsatt for vold i nære relasjoner, f.eks. ansatte i kommuner, organisasjoner og relevante etater, inkludert politi.

På konferansen ønsker vi at deltakerne får:
• gode eksempler på modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner
• kunnskap om hvordan det går an å jobbe for å forebygge vold i nære relasjoner
• kjennskap til enkelte hjelpe- og behandlingstilbud som finnes
• kjennskap til ulike tiltak som bidrar til å øke kunnskap og kompetanse på feltet
• en påminnelse om hvor viktig samhandling og samarbeid med andre aktører er,
• inspirasjon til å jobbe videre med problematikken.

Forelesere

Tirsdag 10. desember

09.30
Registrering med kaffe og frukt

1000
Åpning ved statssekretær Alf Erik Andersen fra Justis- og beredskapsdepartementet
Presentasjon av nominerte og utdeling av Samarbeid- og samordningsprisen 2019 v/statssekretæren. Presentasjon av prisvinner.

1030
"Si det til noen" - voldsuka i Lillesand kommune
Presentasjon v/ SLT-koordinator Lise Håvemoen, Lillesand Kommune

1115
Pause

1130
TVERS
Presentasjon av arbeidet med TVERS v/Elin Okkenhaug Brattland og Hildeborg Thorbjørnsen, begge familieterapeuter ved Familievernkontoret i Aust-Agder.

1200
Lunsj

1245
Musikalsk innslag ved Erik Faber

1300
Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - hvordan brukes de og til hvilken nytte?
v/Astrid Sandmoe og Roxana Camilla Nymoen, NKVTS

1345
Birkenes 5 år etter prisen
Hvordan merker innbyggerne i Birkenes at kommunen fikk prisen for handlingsplanen "Vold i nære relasjoner" v/enhetsleder/Ressurssenteret Terje Bakken, og Astrid Færden Gaare, tidligere SLT-koordinator i kommunen.

1430
Pause

1445
Støttesenteret for kriminalitetsutsatte
v/Susanne Moe, rådgiver ved Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Agder politidistrikt

1515
Flerfamiliegruppe for barn utsatt for vold i familien sin
Familievernkontoret og ABUP v/Sandra Elizabeth Furset, Vigdis Jensen, Øyvind Thorsen, Drude F. Klavenes og Borgar Engtrø

1600
Avslutning

Påmelding

Konferansen er gratis. Manglende fremmøte faktureres den enkelte med kr. 700,-.

Eventuell overnatting må bookes og dekkes av deltakerne. Ved booking, oppgi avtalepris med RVTS Sør, enkeltrom 1090,-, dobbeltrom 1290,-.