Regional nettverkssamling 2019

Farris bad, Larvik

Sted:
Farris bad, Larvik

Dato:
11. desember - 12. desember 2019

Deltakerpris:
Kurs og opphold er gratis, men faktureres med 1000kr dersom man ikke dukker opp. Reise dekkes av kursdeltaker.

Påmeldingsfrist:
4. november 2019

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Vi ønsker deg velkommen til nettverkssamling for ansatte i region sør: Agder, Vestfold/Telemark, Viken (Buskerud).

Hovedtema:
Negativ sosial kontroll, ære, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Bakgrunn: 
Vi vet at mange mennesker opplever ulike former for uønsket sosial kontroll. Dette gjelder mennesker fra forskjellige kulturer, religiøse fellesskap og etnisitet. Mange erfarer at hjelpeapparatet og andre voksenpersoner ikke har tilstrekkelig kjennskap til, har vært usikre på eller har gått i feil retning når de har tatt kontakt. Andre har håpet at noen vil se hva de utsettes for, men opplever at ingen har turt å spørre. Eller kanskje ingen har sett at noe har vært alvolig galt? 

Fokusspørsmål:
Hvordan kan vi være gode menneskemøtere som sammen bidrar til at personer som utsettes for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse ivaretas best mulig? Hvordan kan vi skape et best mulig utgangspunkt for både de utsatte og de som utsetter andre ? Hvordan kan vi tørre å gå nærmere? Hvordan ivareta sikkerheten?

Mål:
Målet med nettverkssamlingen er å styrke samarbeid og samordning lokalt og regionalt, samt gi faglig påfyll og legge til rette for erfaringsutveksling. Vi ønsker å belyse, berøre og bevege med suksesshistorier og skape nysgjerrighet rundt hva som fungerer bra slik at dere kan få bedre glede av å samarbeide, bli tryggere på hvem dere kan samarbeide med og få mer kjennskap til hverandre. Erfarne foredragsholdere fra inn- og utland og personer som er engasjert i nettverk vil holde inspirerende innlegg.

Samlingen desember 2019 vil være en kick off. Dersom det gir mersmak for deltakerne vil vi se på mulighetene for å arrangere årlige regionale samlinger, samt oppfordre de ulike nettverkene og personene til å ha lokale og/eller fylkesvise nettverkssamlinger som de selv driver. RVTS Sør og IMDi kan inviteres ved behov.

Hovedmålgruppe:
Du som jobber med personer som kan bli og/eller er utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i region sør. Du kan gjerne tilhøre et nettverk som jobber med temaene, eller ha et ønske om å bli med i et nettverk. Dersom du har beslutningsmyndighet, kan det være en fordel. Vi ser for oss dette er spesielt relevant for ansatte i familievernkontor, bufetat, nasjonal bo- og støttetilbud til unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold, politiet, barnevern, minoritetsrådgivere, krisesentrene, Nav, KS, Fylkesmannsembedet, programrådgivere, UDI, kommunen, fylkesmannen, utekontakter, SLT-koordinatorer, og liknende. 

Det blir servert lunsj og middag, samt forfriskninger på dag en. Dag to serveres det frokost, samt forfriskninger og lunsj før avreise. Vi oppfordrer alle til å ta del i måltidene da dette også er gode samlingspunkter for å bli kjent.

Opphold, kurs og måltider er gratis for påmeldte. Vi serverer mineralvann og kaffe. Annet betales av kursdeltakerne.

I Handlingsplanen "Retten til å bestemme over eget liv" har RVTS'ene fått i oppdrag fra regjeringen om å styrke lokal og regional samordning og samarbeid i arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Den regionale nettverkssamlingen arrangeres av RVTS Sør i samarbeid med IMDi Sør. 
Takk til Agdernettverket for innspill til konferansen. 

Overnatting

Ved påmelding blir du automatisk tildelt enkeltrom på Farris bad. Dette er gratis for påmeldte fra region sør. Du trenger ikke kontakte hotellet da dette er ivaretatt av RVTS Sør.

Alle som bor på Farris Bad har fri entre til deres fantastiske spaanlegg.

Inn- og utsjekk:
Rommene vil være klare for innsjekking fra kl 16.00 ankomstdagen. Utsjekk avreisedagen må skje innen kl. 12.00.

For mer informasjon om hotellet: www.farrisbad.no

Forelesere

Vi er heldige som har fått inspirerende foredragsholdere fra både inn- og utland:
Farwha  Nielsen
Farwha NielsenLeder av "Tværkulturel Familierådgivning" og har jobbet med konflikthåndtering i etniske minoritetsfamilier over 20 år. Utviklet en egen tverrkulturell konfliktmeglingsmetode, og har blandt annet skrevet "Tværkulturel konfliktmægling".

Pia  Aursand
Pia AursandPsykologspesialist fra Enerhaugen familievernkontor.

Kai Oddmund Johnsen
Kai Oddmund JohnsenPolitibetjent/Risikoanalytiker på Stovner politistasjon

Linda Iren BørsethPolitiinspektør i Kunnskapsbasert politipatrulje (KUBA)

Hilde Øygarden Hesseberg
Hilde Øygarden HessebergLeder på nasjonal bo- og støttetilbud for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Anne Britt  Høyland
Anne Britt HøylandFamilieterapeut og mekler på familievernkontoret

Einar Skarpeid
Einar SkarpeidFamilievoldskoordinator Agder politidistrikt

Nina Tanggaard Lomeland
Nina Tanggaard LomelandSpesialrådgiver i Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress i selvmordsforebygging (RVTS) sør

Anne  Laukli
Anne LaukliSeniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region sør

Marit  Klemp Stephansen
Marit Klemp StephansenFagkonsulent i barneverntjenesten i Sandnes

Omar Drammeh
Omar DrammehSeniorrådgiver/minoritetsrådgiver i Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Onsdag 11. desember

09:00
Registrering
Utdeling av navneskilt og program

10:30
Velkommen og åpning ved Heine Steinkopf og Nina Tanggaard Lomeland i RVTS Sør, etterfulgt av en bli kjent økt

11:30
Felles lunsj

12:30
Foredrag ved Farwha Nielsen
Overordnet blikk på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Tverrkulturell konfliktmegling

13:15
Pause

13:30
Foredrag ved Farwha Nielsen, Kai Oddmund Johnsen, Linda Iren Børseth og Pia Aursand
Tverrkulturell konfliktmegling i praksis

14:20
Pause

14:45
Erfaringsformidling Hilde Øygarden Hesseberg, Anne Britt Høyland og Einar Skarpeid
Godt samarbeid: eksempler fra virkeligheten til Nasjonalt bo- og støttetilbud, politiet og Familievernet i Vest-Agder.

15:00
Verdenskafè
En metode som får frem den kollektive visdommen i store grupper og understøtter interaksjon og dialog. Den brukes til å dele informasjon, relasjonsbygging, refleksjon, utvikling og planlegging.

15:30
Pause

15:45
Verdenskafè

16:30
Egentid til å slappe av, mingle, benytte spaanlegget eller ta en rusletur.

19:00
Felles middag

Torsdag 12. desember

08:45
Velkommen igjen
ved konferansier Heine Steinkopf og Nina Tanggaard Lomeland

09:00
"Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll"
Nina Tanggaard Lomeland (RVTS Sør) presenterer film og opplegg til "Hvem vil du være?".

09:35
Marit Klemp Stephansen
Rapporten "Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll".

09:55
Pause

10:10
Anne Laukli
Bredt samarbeid, sikkerhet og beskyttelse sett fra Bufetat sitt ståsted

10:20
Omar Drammeh
Retten til å velge: forebyggende arbeid med minoritetsgutter og fedre i skolen.

10:45
Pause

11:00
Verdenskafè
En metode som får frem den kollektive visdommen i store grupper og understøtter interaksjon og dialog. Den brukes til å dele informasjon, relasjonsbygging, refleksjon, utvikling og planlegging.

11:45
Pause ved behov

12:00
Oppsummering fra verdenskafè og avslutning

12:45
Lunsj

13:30
Avreise
Det er ingen felles avreise, så man kan dra når man ønsker

Påmelding