Veterandag - I tjeneste for Norge
- ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste

05.09.2019
Bø Hotell, Bø i Telemark