Veterandag i tjeneste for Norge
- ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste

07.12.2018
Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand