Sinnemestring Brøset

Farris Bad, Larvik

Sted:
Farris Bad, Larvik

Dato:
11. september - 12. september 2018

Deltakerpris:
Gratis. Påmeldingen er bindende og vil bli fakturert ved manglende oppmøte

Påmeldingsfrist:
27. mai 2018

Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter 2018, Region Sør

Dag 1: Sinnemestring Brøset" Ny arbeidsbok ved Stig og Anne, og PhD Effektstudie v/Merete Berg Nesset.
Dag 2: Veiledning på problemstillinger / video / case fra deltakerne.

For spørsmål, kontakt Ragnhild Laukvik Leite
Tlf: 928 70 247, ragnhild.leite@rvtssor.no


Forelesere

Påmelding

Interesserte bes ta kontakt med:

ragnhild.leite@rvtssor.no, tlf 92 87 02 47