Med retten til å bestemme over eget liv
Tema knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

06.12.2017 - 07.12.2017
Scandic Bystranda, Kristiansand