Med retten til å bestemme over eget liv

Scandic Bystranda, Kristiansand

Sted:
Scandic Bystranda, Kristiansand

Dato:
6. desember - 7. desember 2017

Deltakerpris:
GRATIS! Vi dekker også overnatting 6-7/12 på Scandic Bystranda + middag 6/12. Bindende påmelding. Uteblitt oppmøte faktureres med kr. 1000,-

Påmeldingsfrist:
15. november 2017

Tema knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

RVTS Sør har gleden av å invitere til en to-dagers konferanse med spennende forelesere som vil belyse og berøre ulike tema knyttet til Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, og negativ sosial kontroll.
Dette er en unik mulighet til å høre forfattere og foredragsholdere fortelle om relevante og tidsaktuelle tema knyttet til tematikken, samt knytte tverrfaglige kontakter med kollegaer fra feltet.

De som utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll, lever med langvarige belastninger. Dette begrenser også mulighetene deres til å delta i samfunnet gjennom utdanning, arbeid og frivillig engasjement. Deltakelse er viktig også for å bygge tilhørighet og tillit i samfunnet. Kampen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er derfor også en viktig innsats for å forhindre utenforskap og for å fremme en god psykisk og fysisk helse.
Konferansen vil være en arena for kunnskapsformidling, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Konferansen subsidieres med midler fra Helsedirektoratet og vi kan derfor tilby dekkede utgifter til:
• overnatting fra 6-7 des. på hotell Scandic Bystranda i Kristiansand
• felles middag på kvelden 6. desember
• konferansen

Tilbudet gjelder kun for deltagere fra region sør.
Antall deltagerplasser: 70. Førstemann til mølla.
Bindende påmelding!
Uteblitt fremmøte faktureres med kr. 1000.-

I løpet av de to konferansedagene, vil vi by på følgende spennende møter:
• Forfatter og journalist Wenche Fuglehaug, om boka ”Det store sviket" om æresdrap og æresvold i Norge” i samtale med bidragsyter Merete Munch, tidligere spesialutsending for Irak og Jordan, Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
• Nazish Khan, sosionom og forfatter av boka ”Da himmelen falt. Om retten til å velge hvem man skal gifte seg med”,
• Monica Korsbrekke, fra Nasjonalt Kompetanseteam mot tvangsekteskap, æresrelatert vold, og kjønnslemlestelse,
• Inger Ragnhild Klouman ved Sørlandet sykehus, -Kjønnslemlestelse, om omfang helseskadelige konsekvenser og hjelpetilbud
• Tore Anton Angeltveit-Svanes ved Skien flyktninghelsetjeneste, om felterfaringer og arbeidet i førstelinje.
• Wolela Haile, ved Tverrkulturell helseinfo" erfaringer med forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse gjennom OK-prosjektet.


Målgruppen for samlingen er:
Helsesøstre, jordmødre, flyktningfeltet" flyktningtjenesten, nav, programrådgivere, bo-veiledere, miljøarbeidere, krisesenter, familiesenter, og familiekontor, barnehage, barnevern, skolen

Overnatting

Vi dekker overnatting fra 6. til 7. desember på Scandic Bystranda + middag 6. desember. Bindende påmelding. Uteblitt oppmøte faktureres med kr. 1000,-

Forelesere

Onsdag 06. desember

10.00
Velkommen
Om handlingsplanen og oppdraget

10.10
"Det store sviket. Om æresdrap og æresvold i Norge."
Wenche Fuglehaug, journalist og forfatter av boka: «Det store sviket. Om æresdrap og æresvold i Norge.
Merete Munch, tidligere spesialutsending for Irak og Jordan (IMDI) og bidragsyter til boka

12.00
Lunsj

13.00
Om felterfaringer og arbeidet i første linje
Tore Anton Angeltveit-Svanes, Skien flyktninghelsetjeneste.

14.00
Pause

14.15
THI Tverrkulturell helseinfo
Wolele Haile. Tverrkulturell helseinfo er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen.

15.00
Slutt

Torsdag 07. desember

09.00
Velkommen
Oppsummering gårsdagen.

10.10
Nazish Khan
Sosionom og forfatter av boka ”Da himmelen falt. Om retten til å velge hvem man vil gifte seg med»

11.30
Lunsj

12.30
Nasjonalt Kompetanseteam mot tvangsekteskap, æresrelatert vold, og kkl
Eva Torill Jacobsen forteller om arbeidshverdagen ved senteret.

13.45
Pause

14.00
Om Sørlandets sykehus og deres tilbud ved "åpningsklinikken"
Inger Kloumann snakker om kjønnslemlestelse, helseskadelige konsekvenser og deres tilbud ved klinikken.

15.00
Slutt

Påmelding

Viktig:
1. Kryss av dersom du ønsker middag. 
2. Legg igjen melding i kommentarfeltet dersom du trenger overnatting.