FIT – Veilederopplæring
Med Scott D. Miller og Susanne Bargmann

15.01.2018 - 17.01.2018
Scandic Bystranda Kristiansand

I samarbeid med Kristiansand og Arendal kommuner.