Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3)

Scandic Park Sandefjord

Sted:
Scandic Park Sandefjord

Dato:
23. mai - 24. mai 2018

Deltakerpris:
Kurset er gratis. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager.

Påmeldingsfrist:
10. mai 2018

Kurs i AIM2 - Behandling

Målgruppe:
Behandlere fra BUP og barnehus og andre med klinisk behandlerkompetanse (f.eks. psykologer tilknyttet kommunehelsetjenesten, bufdir/bufetat).

Innhold:
Spesifik behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd. AIM2-verktøyet - behandling av barn under 12 år og 12-18 år.

NB!
Det vil bli foretatt en screening/prioritering ifht. ansatte i offentlige tjenester som har vært med på de to foregående kursene og som i sitt virke utøver behandling.

Ved spørsmål, kontakt Anne-Lill Nilsen: anne-lill.nilsen@rvtssor.no / tlf: 991 51 447
eller Odd kenneth Hillesund: odd.kenneth.hillesund@rvtssor.no / tlf: 995 85 342

Vedrørende påmelding, kontakt therese.klokset@rvtssor.no

OVERNATTING:
Vi har fått holde av en del rom på hotellet til rabaterte priser.
Disse rommene må bestilles direkte til ina.henden@scandichotels.com
Rommene blir slettet fra vår reservasjon 17. april. Alle bookinger etter dette blir til hotellets vanlige priser.

Forelesere

Onsdag 23. mai

09.00
Fremmøte, kaffe,te

09.30
Presentasjon & praktiske opplysninger AIM/G-MAPs behandlingsveileder Fra AIM2 utredning til behandling

10.15
Pause

10.30
Hvordan skiller eventuelt behandling av ungdom med SSA seg fra annen behandling? Motiveringsarbeid

11.15
Lunsj

12.15
AIM/G-MAP behandlingsmanual – individuell behandling Gjennomgang av behandlingsprogram

13.00
Pause

13.15
forts. gjennomgang av individuelt behandlingsprogram

14.00
Pause

14.15
forts. gjennomgang av indiviuelt behandlingsprogram

Torsdag 24. mai

09.00
Fremmøte, kaffe,te

09.30
Presentasjon av gruppeoppgave. KASUS. Gruppearbeid. Gjennomgang av gruppearbeid

11.15
Lunsj

12.15
Gjennomgang av AIM/G-MAPSs overgrepsspesifikke behandlingsmanual; familiekartlegging og familiebehandling

13.00
Pause

13.15
forts. gjennomgang av familiebehandling

14.00
Pause

14.15
forts. gjennomgang av familiebehandling. Oppsummering. Kursbevis og evaluering

Påmelding

Det blir servert lunsj og eventuelle allergier må opplyses om i kommentarfeltet nederst på siden.