Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser
- fra forvirring og kamp til indre samarbeid

20.10.2016 - 21.10.2016
Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus Kristiansand, sal 1 og 2