FriskOpp VIVAT


28.05.2020

Sørlandets kunnskapspark


Rvts Sør arrangere Vivat-kurset FriskOpp

Kurset er et oppfriskningskurs for tidligere deltakere på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare
Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen TuneUp.

Målet med FriskOpp er vedlikehold og utvikling av kompetansen fra Førstehjelp ved selvmordsfare.

Hovedelementene i kurset er:
• refleksjon over holdninger til selvmord
• repetisjon av Førstehjelpsmodellen
• refleksjon og deling av erfaringer med bruk av Førstehjelpsmodellen
• praktiske øvelser
• erfaringer med bruk av ressurser og samarbeid