Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dagers kurs, Åpent for alle25.02.2020 - 26.02.2020

Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for alle hjelpere med ulik faglig bakgrunn som kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere.

På kurset lærer du:
å fange opp mennesker som har det vanskelig og som kan være i selvmordsfare
å stille direkte spørsmål om selvmordstanker
å hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
å lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
å bruke lokale ressurser i krisehjelp

Kurset går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.
Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset for å få godkjent kurs.
Undervisningsprogrammet VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. VIVAT er et av Helsedirektoratets tiltak for forebygging av selvmord.

Kurset er godkjent av følgende fagorganisasjoner:
Norsk sykepleieforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 14 timer
Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs med 16 timer.
Norsk ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs for godkjenning til ergoterapispesialist i psykisk helse med 12 timer.
Den norske legeforening i: Allmennmedisin, emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre og etterutdanning med 16 poeng, Samfunnsmedisin, valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning med 14 timer.
Fagforbundet, tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeider med 14 timer.

Kurset koster 1.000,- (500,- for studenter)
Mer info om kurset og Vivat finnes på www.vivatselvmordsforebygging.net

Adresse:
RVTS Sør, Sørlandets kunnskapspark,
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand