Tenk tanken

En inspirasjonsfestival fra plan til handling12.02.2020 - 13.02.2020

Farris bad


Velkommen til 

Tenk tanken 

- en inspirasjonsfestival fra plan til handling!


Presentasjoner:

Bamble Kommune
Birkenes Kommune
Astrid Sandmoe - NKVTS
Anette Andersen - Redde barn leker ikke
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenteret for kriminalitetsutsatte
RVTS Sør og verdenskafe
Heidi Tanum - Krisesenteret i Vestfold

RVTS Sør, Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer kommunene til en todagersfestival om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er alvorlige brudd på menneskerettighetene og angår oss alle.

Regjeringens «Opptrappingsplan mot vold og overgrep» har som mål å redusere forekomsten av vold i nære relasjoner. Økt kompetanse i alle sektorer og tjenester vil sikre at volden blir oppdaget og stoppet. Planen viser til offentlige virksomheters særskilte ansvar for å bekjempe vold og overgrep og for å etablere gode samarbeidsstrukturer på tvers av tjenester og sektorer.

Velkommen til en spennende festival der faglig innhold, kreative prosesser og langsiktige visjoner blandes sammen med kulturelle innslag. Rune Andersen viser eksklusivt hele "Lykkeliten" - forestillingen som både er ærlig, rystende og humoristisk.


Formålet:
Gjennom å belyse, berøre og bevege ønsker vi å inspirere kommunene til økt innsats innenfor vold og overgrep som angår oss alle. En god handlingsplan er et nyttig verktøy for å nå målet om å redusere forekomsten av vold og overgrep. 


Målgruppe:
Ansatte i kommunene med leder- eller beslutningskompetanse, samt andre som arbeider i fagfeltet i Agder, Vestfold og Telemark og Buskerud. Vi ønsker også å invitere andre relevante samarbeidspartnere for kommunene i det voldsforebyggende arbeidet. Vi ønsker bred deltakelse, og forbeholder oss retten til å sikre at så mange kommuner og arbeidsplasser som mulig blir representert.