Grunnkurs i traumeforståelse

2 dagers kurs11.03.2020 - 12.03.2020

Farris Bad, Larvik


RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse, med stor vekt på utviklingstraumer og passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer.


Hovedmålgruppe:
Barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, fosterforeldre, samt ansatte DPS og spesialisthelsetjeneste.
Vi har altså et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha god nytte av kurset.

Norsk psykologiforening godkjenner kurset som 10 timers vedlikeholdsaktivitet.

Pris: Kr. 1.600,-

Meld deg på HER.

Ved spørsmål om kurset, kontakt:
Therese Skauge Klokset for praktiske spørsmål
eller for faglige spørsmål, kontakt med Pål Solhaug