Grunnkurs i traumeforståelse

2 dagers kurs16.09.2020 - 17.09.2020

Rosfjord Strandhotel, Lyngdal


RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse, med stor vekt på utviklingstraumer og passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer.

Hovedmålgruppe:
Barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, fosterforeldre, samt ansatte i DPS og spesialisthelsetjeneste.
Vi har altså et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Kurset danner også grunnlag for videregående kurs i samme tematikk som kommer i oktober 2019.

Pris: Kr. 1.600,-

Meld deg på HER.

Ved spørsmål om kurset, kontakt:
Therese Skauge Klokset for praktiske spørsmål
eller for faglige spørsmål, kontakt med Pål Solhaug