Vold i nære relasjoner

Konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner10.12.2019

Radisson Blu Caledonien hotel i Kristiansand


RVTS Sør har i år fått oppdraget med å arrangere konferansen om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Hovedmålsettingen med konferansen er å vise fram de gode modellene for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, slik at man kan lære av, og være til inspirasjon, for hverandre.


Konferansen gjennomføres på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

Målgruppe:
Alle som har en jobb hvor de møter mennesker utsatt for vold i nære relasjoner, f.eks. ansatte i kommuner, organisasjoner og relevante etater, inkludert politi.

På konferansen ønsker vi at deltakerne får:
• gode eksempler på modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner
• kunnskap om hvordan det går an å jobbe for å forebygge vold i nære relasjoner
• kjennskap til enkelte hjelpe- og behandlingstilbud som finnes
• kjennskap til ulike tiltak som bidrar til å øke kunnskap og kompetanse på feltet
• en påminnelse om hvor viktig samhandling og samarbeid med andre aktører er,
• inspirasjon til å jobbe videre med problematikken.