Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3)


19.11.2019 - 20.11.2019

Caledonien hotel, Kristiansand


Målgruppe:

De som jobber med utredning og behandling f.eks barnevern, barnehus, ungdomsoppfølging, kommunepsykologer og BUP.
NB! Det vil bli foretatt en screening/prioritering ifht. ansatte i offentlige tjenester som har vært med på de foregående kursene (AIM Basic og AIM Utredning) og som i sitt virke tilbyr utredning/behandling.

Innhold:
Spesifik behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd. AIM2-verktøyet - behandling av barn under 12 år og 12-18 år.

Kurset blir holdt av Ressursenheten V27, Bup Betaninen, Helse Vest, i samarbeid med RVTS Sør.
Ved spørsmål vedrørende kurset, kontakt Pernille Lavoll Baade: pernille.lavoll.baade@rvtssor.no - tlf. 95 94 71 97