Nasjonal fagkonferanse om seksuell vold

Seksuell vold i krig, konflikt og i samfunnet vårt25.11.2019 - 26.11.2019

Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen


RVTS Sør har fått i oppdrag fra Bufdir å arrangere en todagers nasjonal fagkonferanse om seksuell vold. Vi legger opp til en kombinasjon av foredrag og verdenskafé/panelsamtale begge dager, hvor temaene er: 

Dag 1: Seksuell vold i krig og konflikt

Dag 2: Seksuell vold i samfunnet vårt 

Konferanse med mat og overnatting på enkelrom 25.-26. november er gratis for påmeldte.

Hovedmålsetting for konferansen er å heve kompetansen på seksuell vold/seksuelle overgrep hos ansatte ved krisesentre, overgrepsmottak og SMSO/SMISO. I tillegg er et viktig formål med konferansen at deltakerne blir kjent og deler erfaringer med hverandre.

Konferansen har 100 plasser, og invitasjonen går ut til de tre overnevnte arbeidsstedene. I første omgang vil vi tilby en plass pr senter. Når vi ser hvor mange som melder seg på, vet vi om vi kan åpne opp for flere plasser pr senter. 

Egen omvisning 24.november:
Det vil også bli mulighet for å melde seg på en 75 minutters omvisning på Nobels Fredssenter kl 15 søndag 24. november, dvs. dagen før konferansen. Vi har forhåndsbooket omvisning for inntil 30 personer til utstillingen «Kroppen som slagmark».
For påmelding til omvisningen må du melde deg på i denne linken. Det er ikke nok å melde seg på konferansen for å bli med på omvisningen.  Les mer om utstillingen her