PåFyll Kriseteam – Med blikk for kriser i ungdomsmiljøet


05.11.2019

Sundvolden hotel, KrokkleivaPåfyll Kriseteam er en ressurs for kompetanseutvikling i de lokale kriseteamene og i nettverkene i region sør.


MÅLGRUPPE:
For medlemmer i kommunale kriseteam i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder.
Denne samlingen er en oppfølging av samlingene i 2018, men det er ingen forutsetning at du har deltatt ved tidligere samlinger.

Vi har jobbet videre med temaene dere spilte inn og har laget nye dagssamlinger for 2019 og 2020.
Denne samlingen har overskrift «Med blikk for kriser i ungdomsmiljøet», og har fokus på krisearbeid blant ungdom. 

Følgende andre samlinger er gjennomført/planlagt:
4. juni 2019, Bø i Telemark: "Med blikk for kultur".
26. mai 2020, Lindesnes havhotell: «Med blikk for oss selv»
20. oktober 2020, Farris Bad, Larvik: «Med blikk for barn»

Utfyllende informasjon om disse samlingene vil bli lagt ut på RVTS Sørs hjemmeside.

Ved spørsmål, ta kontakt med Øyvind Dåsvatn på telefon +47 977 11 651, eller e-post: oyvind.dasvatn@rvtssor.no, eller Torstein Garcia de Presno, 906 43135, torstein.garcia.depresno@rvtssor.no