Veterandag - I tjeneste for Norge

- ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste05.09.2019

Bø Hotell, Bø i Telemark


RVTS Sør og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark arrangerer kurs for veterankontakter/ressurspersoner i kommune eller ved andre deler av sivilt tjenestetilbud.
Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» fra 2011, skal sikre god oppfølging av personell i etterkant av internasjonale oppdrag. Økt kompetanse i det sivile hjelpeapparatet vil være viktig for å kunne gjøre dette på en god måte.

Kurset gir kunnskap om:
Hvilke belastninger våre veteraner utsettes for ved utenlandstjeneste, og hvilke utfordringer veteraner og deres nærmeste vil kunne møte i etterkant av tjenesten.
Kurset fokuserer på tilrettelegging og hjelpetiltak fra kommune og det sivile hjelpeapparatet, med særlig vektlegging av rollen som veterankontakt i kommune eller eller annet tjenestetilbud.

Som en del av kurset, presenteres kursmateriell for videre bruk i egen kommune og arbeidsplass.

Målgruppe:
Kurset er rettet mot helsepersonell i 1. og 2. linjetjeneste, ansatte i kommune, Nav eller andre tjenester, som har en rolle som ressursperson eller koordinator for innsatspersonell etter utenlandstjeneste