PåFyll Kriseteam – Med blikk for kultur


04.06.2019

Bø Hotell, Bø i Telemark


Påfyll Kriseteam er en ressurs for kompetanseutviklingen i de lokale kriseteamene og i nettverkene i 2018.


MÅLGRUPPE:
For medlemmer i kommunale kriseteam i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder.
Denne samlingen er en oppfølging av samlingene i 2018.

Vi har jobbet videre med temaene dere spilte inn og har laget nye dagssamlinger for 2019 og 2020.
Denne samlingen har overskrift «Med blikk for kultur», og har fokus på krisearbeid i en flerkulturell kontekst.

Deltageravgiften er kr 600,-, som inkluderer lunsj. Eventuell overnatting er ikke inkludert og besørges av deltagere selv.
Vi har 50 plasser på samlingen, og prioriterer å få med minst 2 personer fra hvert kriseteam, utover dette ønsker vi at så mange som mulig blir med!

Vi planlegger en samling hvert halvår innen vår region. Samlingene er fordelt geografisk, men er åpne for alle fylkene.
Følgende samlinger er planlagt:
5. november 2019, Sundvollen, Buskerud: «Med blikk for kriser i ungdomsmiljøet.»
26. mai 2020, Båly, Lindesnes: «Med blikk for oss selv.»
27. oktober 2020, Farris Bad, Larvik: «Med blikk for barn.»
Utfyllende informasjon om disse samlingene vil bli lagt ut på RVTS Sør’s hjemmeside.

Ved spørsmål, ta kontakt med Øyvind Dåsvatn på telefon +47 977 11 651, eller e-post: oyvind.dasvatn@rvtssor.no