Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 2)

Kurs i AIM2 – Utredningsveileder28.08.2019 - 29.08.2019

Caledonien hotel, Kristiansand


Målgruppe:

De som jobber med utredning og behandling f.eks barnevern, barnehus, ungdomsoppfølging, kommunepsykologer og BUP.
NB! Det vil bli foretatt en screening/prioritering ifht. ansatte i offentlige tjenester som har vært med på det foregående kurset (AIM Basic) og som i sitt virke tilbyr utredning/behandling.

Innhold:
Definisjonskontinuum (problematisk - skadelig seksuelle atferd), Trafikklys-verktøyet, ERASOR-verktøyet, historikk og fremtid vedr. AIM2 verktøyet.
Gjennomgang av utredningsveilederen for AIM2. Gjennomgang av skåringsledd. Skåring, vekting av ledd, finne ut av nivået på tilsyn- og oppfølgingsbehov-matrisen.
AIM2 utredning for jenter, mentalt funksjonshemmede, ungdom med flerkulturell bakgrunn. Trygghetsplaner.