Hvordan jobbe med livsmestring gjennom hele utdanningsløpet

OBS - Ny dato!16.09.2019 - 17.09.2019

Tyholmen hotel, Arendal


Kurset setter lys på hvorfor livsmestring og gode forebyggende tiltak er viktig å jobbe med både i barnehager og på skolen. Det gir også konkrete forslag til måter å jobbe på som kan bidra til å styrke livskraften for barn og unge. Og ikke minst setter det lys på din store betydning i møte med barn og unge.

Kurset inviterer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Mange profesjoner har på ulike måter ansvar for å bidra inn i dette viktige arbeidet. Skal vi få til en samlet og helhetlig innsats, trenger vi en felles forståelse og et felles språk. Vi inviterer ansatte i skoler og barnehager, helsesykepleiere, PPT-ansatte og andre som tenker dette har aktualitet til kurset. Velkommen til et felles løft for et mer helhetlig utdanningsløp for barn og unge.

Program for fagdagene:

Dag 1
Hvorfor livsmestring i skolen
Det handler om livet vi lever sammen
Kunnskapsgrunnlag for fagområdet
Virksomme forebyggingstiltak
LINK, vi gjennomfører en link-økt
Du er metoden

Dag 2
Mer om kunnskapsgrunnlaget
Følelsenes betydning
Lekens betydning
LINK, vi jobber med å forberede en samling
Implementering i skolens virksomhet
Oppsummering og plan for veien videre

Med forbehold om endring i programmet.