Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom

Kurs i AIM2 – Basic awareness



22.03.2019

Caledonien hotel, Kristiansand


Vi har gleden av å invitere til kurs i AIM2 - Basic awareness.

AIM2 (Assesment - Intervention - Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP i Fyllingsdalen.

AIM2 er besluttet implementert i Norge i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Programmet har fire kursmoduler, som bygger på hverandre. Introduksjonskurs (1 dag), utredningskurs (2 dager), behandlingskurs (2 dager), og instruktørutdanningskurs (2 dager).

Målgruppene vil være noe ulike for de enkelte kursene. Dersom man ønsker å ta utrednings- og behandlingskurset, må man først ha tatt introduksjonskurset. Instruktørkurs forutsetter deltagelse på alle kursmoduler og vil kun være åpen på invitasjon.

Målgruppe: åpen for alle som jobber med tematikken i f.eks barnevern, barnehage/skole, helsesøster, barnehus, BUP, institusjoner/BUFetat, konfliktråd og ungdomsoppfølging.

Innhold: Grunnleggende fagkunnskap om SSA blant barn/ungdom. Nivådifferensiering av kunnskap, verktøy og behandling/intervensjoner. Kort om ERASOR verktøyet og AIM2 (Trafikklys - verktøyet. Praksis/øvelse). Hva gjør vi når SSA er oppdaget i en sak på BUP?