Grunnkurs i traumeforståelse - Påmelding er nå bindende

2 dagers kurs10.04.2019 - 11.04.2019

Farris Bad, Larvik


Presentasjoner:

Grunnkurs - Dag 1
Grunnkurs - Dag 2
Fra fragmenter til mening og sammenheng

-

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse, med stor vekt på utviklingstraumer og passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer.

Hovedmålgruppe:
Barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, fosterforeldre, samt ansatte DPS og spesialisthelsetjeneste.
Vi har altså et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha god nytte av kurset.

Kurset danner også grunnlag for videregående kurs i samme tematikk som kommer i oktober 2019.

Pris: Kr. 1.600,-

Meld deg på HER.

Ved spørsmål om kurset, kontakt:
Therese Skauge Klokset eller Pål Solhaug