Veterandag i tjeneste for Norge

- ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste07.12.2018

Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


RVTS Sør og RVTS Øst arrangerer kurs for veterankontakter/ressurspersoner i kommune eller ved andre deler av sivilt tjenestetilbud.

Kurset gir kunnskap om:
Hvilke belastninger våre veteraner utsettes for ved utenlandstjeneste, og hvilke utfordringer veteraner og deres nærmeste vil kunne møte i etterkant av tjenesten.

Kurset fokuserer også på tilrettelegging og hjelpetiltak fra kommune og det sivile hjelpeapparatet, med særlig vektlegging av rollen som veterankontakt i kommune eller arbeidsplass.

Kurset er lagt opp som en kurslederutdanning hvor kursmateriellet vil være tilgjengelig for videre bruk i egen kommune og arbeidsplass.

Målgruppe:
Kurset er rettet mot helsepersonell og andre ansatte i kommune eller andre tjenester, som har en rolle som ressursperson eller koordinator for veteraner etter utenlandstjeneste.