PåFyll Kriseteam - Del 2

For medlemmer i kommunale kriseteam (Telemark og Vestfold)18.09.2018 - 19.09.2018

Bø Hotell, Bø i Telemark


Påfyll Kriseteam del 2 blir en ressurs for kompetanseutviklingen i de lokale kriseteamene og i nettverkene. Vi har jobbet med temaene dere spilte inn og har laget samlinger som «Barn i krise», «Å miste noen i selvmord», «Kulturelt mangfold» og «Å ta vare på seg selv og hverandre» m fl. Samlingene legges opp slik at dere kan jobbe med aktuelle temaer lokalt og i nettverkene. PåFyll Kriseteam del 2 blir tilgjengelig som hefte og på web.

Påfyll Kriseteam del 2 blir lansert høsten 2018, og i den forbindelse inviterer Rvts Sør alle kriseteam i regionen til 2 dagers fagsamling. Det blir arrangert 3 steder, i Telemark og Vestfold er dato og sted:

18. og 19. september: Bø Hotell i Bø i Telemark

Deltageravgiften for de to dagene er 1300,-. Overnatting er ikke inkludert og besørges av deltagere selv. Vi har avtale med hotellene om spesialpris på overnatting, så ved bestilling av rom oppgir dere til hotellet at dere deltar på Påfyll 2. Vi har 80 plasser på hver samling. Vi prioriterer å få med minst 2 personer fra hvert kriseteam, utover dette ønsker vi at så mange som mulig blir med! 


Velkommen til lanseringsdager!