Trygg der jeg bor

Fra svikt og svik til en bedre barndom14.05.2018

Farris Bad, Larvik


Presentasjoner fra konferansen:

Svikt og Svik-rapporten (Dag Nordanger)
Presentasjon av DCM (Anne-Lill Nord Nilsen)
Presentasjon av SNAKKE (Ane Heiberg Simonsen)
Jeg vet (Tove Bruusgaard)
Retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge (Tove Bruusgaard)
Trygge voksne (Marianne Moen Knutsen)
Et fokus på verdier og visjoner (Stine Sofie Senteret)
Link til livet, livsmestring inn i skolen (Ruben Gausdal)

-

Vold og overgrep er et folkehelseproblem. I regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut” har landets kommuner blitt oppfordret til å utarbeide kommunale handlingsplaner, og arbeide aktivt med å forebygge vold og overgrep.

En ny opptrappingsplan skal nå i gang, og nå er det på tide å ta en avsjekk på:
- Hva har vi gjort så langt?
- Hva mangler, og hvor har vi sviktet?
- Hvor går veien videre?

På denne konferansen får du blant annet presentasjon av 3 nye digitale verktøy for skole, barnehage og helsestasjon:
1. «Jeg vet» - opplæring om livsmestring og voldsforebygging i barnehage og skole.
2. SNAKKE - digital samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn.
3. Retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge.
 
Du får også innsikt i hvordan du kan bruke livsmestringsprogrammet «LINK til livet» som forebyggende arbeid i skolen, og Dag Nordanger fra RVTS Vest kommer for å snakke om Svikt og Svik.

RVTS Sør vil også presentere noen av erfaringene fra prosjektene som er blitt gjort i forrige tiltaksperiode, til inspirasjon og læring for videre arbeid.

Velkommen!

Pris: Konferansen er gratis.
Målgruppe: Ordførere, rådmenn, fylkesmenn, oppvekstsjefer, helsesjefer, ledere barnehage og skole.
Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Sør (RVTS Sør).
Påmeldingsfrist: 30. april.