Trygg der jeg bor

Fra svikt og svik til en bedre barndom14.05.2018

Farris Bad, Larvik


Vold og overgrep er et folkehelseproblem. I regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut” har landets kommuner blitt oppfordret til å utarbeide kommunale handlingsplaner, og arbeide aktivt med å forebygge vold og overgrep.

En ny opptrappingsplan skal nå i gang, og nå er det på tide å ta en avsjekk på:
- Hva har vi gjort så langt?
- Hva mangler, og hvor har vi sviktet?
- Hvor går veien videre?

På denne konferansen får du blant annet presentasjon av 3 nye digitale verktøy for skole, barnehage og helsestasjon:
1. «Jeg vet» - opplæring om livsmestring og voldsforebygging i barnehage og skole.
2. SNAKKE - digital samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn.
3. Retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge.
 
Du får også innsikt i hvordan du kan bruke livsmestringsprogrammet «LINK til livet» som forebyggende arbeid i skolen, og Dag Nordanger fra RVTS Vest kommer for å snakke om Svikt og Svik.

RVTS Sør vil også presentere noen av erfaringene fra prosjektene som er blitt gjort i forrige tiltaksperiode, til inspirasjon og læring for videre arbeid.

Velkommen!

Pris: Konferansen er gratis.
Målgruppe: Ordførere, rådmenn, fylkesmenn, oppvekstsjefer, helsesjefer, ledere barnehage og skole.
Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Sør (RVTS Sør).
Påmeldingsfrist: 30. april.