Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 1) OBS: NY DATO!

Kurs i AIM2 – Basic awareness12.09.2017

Scandic Havna Tjøme


Vi har gleden av å invitere til kurs i AIM2 - Basic awareness, med forelesere fra V27. 


AIM2 (Assesment - Intervention - Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP i Fyllingsdalen.

AIM2 er besluttet implementert i Norge i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Programmet har fire kursmoduler, som bygger på hverandre. Introduksjonskurs (1 dag), utredningskurs (2 dager), behandlingskurs (2 dager), og instruktørutdanningskurs (2 dager).

Målgruppene vil være noe ulike for de enkelte kursene. Dersom man ønsker å ta utrednings- og behandlingskurset, må man først ha tatt introduksjonskurset. Instruktørkurs forutsetter deltagelse på alle kursmoduler og vil kun være åpen på invitasjon. 

Målgruppe: åpen for alle som jobber med tematikken i f.eks barnevern, barnehage/skole, helsesøster, barnehus, BUP, institusjoner/BUFetat, konfliktråd og ungdomsoppfølging.

Innhold: Grunnleggende fagkunnskap om SSA blant barn/ungdom. Nivådifferensiering av kunnskap, verktøy og behandling/intervensjoner. Kort om ERASOR verktøyet og AIM2 (Trafikklys - verktøyet. Praksis/øvelse). Hva gjør vi når SSA er oppdaget i en sak på BUP?

Ansvarlig arrangør: RVTS Sør i samarbeid med V27/Betanien sykehus.