Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser

- fra forvirring og kamp til indre samarbeid20.10.2016 - 21.10.2016

Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus Kristiansand, sal 1 og 2


Er du engasjert, men utfordret av arbeidet med personer som har en kompleks dissosiativ lidelse? Synes du det er krevende å forstå hvordan teori kan settes ut i konkrete terapeutiske intervensjoner? Ønsker du opplæring i integrerende behandling?

RVTS Sør tilbyr nå i samarbeid med Modum Bad, Traumepoliklinikken og Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, SSHF, en videreutdanning i psykoterapeutisk arbeid med komplekse traumerelaterte dissosiative lidelser.

Over 4 to-dagers samlinger vil vi gi en grundig opplæring i forståelse, utredning og behandling. Utdanningen er beregnet på behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste, og det forutsettes grunnleggende kunnskap om psykologisk traumatisering og traumebehandling.

Deltakerne vil gjennom forelesninger og øvelser få grunnlag for å planlegge og gjennomføre alle faser av behandling og håndtere vanlige utfordringer. Klinisk eksempler vil presenteres innenfor alle tema. Vi vil også legge vekt på å gi innsikt i kontroverser i fagfeltet, og hva som er hensiktsmessig å unngå i behandlingen av denne typen pasienter. Det vil være maks. 40 deltakere, og mulighet for å drøfte kompliserte saker underveis.


Anbefalt lesning:

Til hver bolk vil det bli presentert relevant litteratur.


Veiledningsgrupper:

Det vil bli gitt tilbud om styrte veiledningsgrupper mellom samlingene.


Studiegrupper:

Vi anbefaler deltakerne å organisere seg i studiegrupper.


Forventninger til deltakerne:

Vi anbefaler deltakerne å ha minimum én pasient med kompleks dissosiativ lidelse i individuell behandling. Hvis noen ønsker å delta, men ikke har en slik pasient, kan vi være behjelpelig med å knytte kontakt.


Godkjenninger:

Det blir søkt om godkjenning av utdanningen med 48 timer hos NPF, Den norske legeforening, Sykepleierforbundet.


Hvem står for utdanningen?

RVTS sør i samarbeid med Traumepoliklinikken, Modum Bad - Oslo og SPST Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, SSHF, Kr. sand.

Ansvarlig for utdanningen: Psykologspesialist Ingunn Holbæk.

Undervisere: Ansatte ved Traumepoliklinikken, Modum Bad Oslo og SPST, Kr. sand. Pasienter som har vært i behandling.

Veiledningsgrupper: ledes av SPST, Kr. sand.


Strukturen:

Hver modul starter med muligheten for spørsmål knyttet til erfaringer siden forrige samling. Det vil være veksling mellom undervisning, demonstrasjoner, rollespill, video, øvelser.


Datoer for samlingene:

20.-21. Oktober 2016

26.-27. Januar 2017

27.-28. April 2017

14.-15. September 2017


Alle dager kl. 09:00 - 16:00


Datoer for veiledningsgruppene:

30. November 2016, 9. Mars 2017 og 8. Juni 2017.

Alle dager kl. 09:30 - 15:00


Kart for å finne frem til Sørlandets Sykehus, Kristiansand:

http://felles.origo.no/-/venue/show/2096_soerlandet-sykehus-eg-undervisningssenteret?ref

Busstransport:

http://www.akt.no/info/pris/flybuss/

http://www.akt.no


Hvis du trenger mer info., kontakt Sissel Sandve v/RVTS Sør: 
sissel.sandve@bufetat.no